NAV,man skal være frisk for å være syk.

Ja her kan du se Eli gullhjertet mitt og nå har vi akkurat begynt vår tøffeste kamp. Nei da det er ikke mot Alzheimer. NAV  heter det som alt skal gå gjennom så nå sitter vi her for andre gang og prøver komme inn til NAV pensjon for å få opplysninger om hva som lønner seg for Eli. Som kjent betyr diagnosen ” kognitiv svikt ” at NAV skal behandle søknaden på max 4mnd, men så kommer vi til poenget. Søknaden kan du fylle ut på nettet å da lurer jeg på hvordan gjøre det om du ikke har nett, ikke kan bruke en pc, ikke har noen til å hjelpe deg eller som gullhjertet mitt har Alzheimer. Å være dement betyr kanskje at du ikke greier alt like godt som før. Toppen er at jeg trenger en fullmakt fra Eli for å prate på hennes vegne.  Men det fine er jo at om du fyller ut feil så får du neppe godkjent din uføressøknad. Etter 38 minutter i telefon fikk jeg beskjed om at jeg hadde ringt feil telefonnr. hvem ga meg det nummeret…..????  NAV

Hallo statsminister Erna !!!!!!!!!

Demente som du skrev om er en taus gruppe og gullhjertet mitt er helt avhengig av at jeg kjemper for henne, men er det nødvendig at vi skal kjempe mot NAV også.

Fine ord og flotte festtaler har aldri gjordt noe bra.

MULIGHET FOR Å SØKE UFØRESPENSJON  står det på brevet fra NAV.

Så står det videre Nav anbefalerdeg å søkeom uførespensjon. NAV arbeid og ytelser vil beregne hvilken ytelse som gir seg størst økonomisk fordel ; sykepenger eller uførepensjon. 

Dvs. Om du greier å fylle ut den søknaden som ligger på nettet, jeg er litt redusert i hodet jeg også for jeg greide det ikke. Lokale NAV kan jo ikke hjelpe. Jeg måtte henvende meg til rådgiver på NAV pensjon. Så hva gjør vi ????

Ganske enkelt dette KYSS MEG I R……..

Jeg har lært mye idag om omsorg for de svakeste. Det er nok slik at jeg må nok sjøl sørge for at Eli får det hun har krav på. Får vel få henne til først å skrive en fullmakt på at jeg kan handle på hennes vegne. Vi har felles disposisjonsrett til hverandres formue, er gift, har felleseie, men å snakke på hennes vegne hos nav har jeg visst ikke fullmakt til. Lurer på om diverse personer vet hva det vil si å ha demens. Vi kan alltids klare oss uten et rødt øre i uførespensjon og vi.