Det du aldri ser.

Jeg sitter og  og hører på 9timen og får til min forskrekkelse høre at programlederne snakker om gamle demente mennesker på et sykehjem som sitter i ring og har litt fysisk aktivitet. Programlederne har viss ikke forstått at ingen mennesker med en kronisk sykdom kan være sykdommen,de har sykdommen, men er den ikke. De burde tatt en tur inn på denne siden https://www.facebook.com/groups/1579196412126966/   og om mulig lært litt om DEMENS.

LivKarin Kval heter dama som drifter denne siden og her møtes mange som har et forhold til dette med demens. Ta en tur inn på denne siden.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jeg er noen ganger over grensen på handletur i Sverige og det hender Vamp og jeg tar en tur rundt i omgivelsene til kjøpesenteret. Det gjorde vi en dag her og dette var det du aldri ser fordi du ikke går uten handlekorg. Jeg lovet en leser å si dersom bildene ikke var redigert og det er de som vanlig ikke #snapshots eller kall det #noedit