Hva skal jeg skrive om og hva skal jeg utelate.

Da var alle morgen sysler ferdig sent omsider og vi kan tenke på noe annet som en tur med Vamp. Det blir nok dårlig fotovær med så mye vind. Vi får ta av lageret tenker jeg.

Har tenkt mye idag på dette rundt utviklingen av alzheimer hos Gullhjertet mitt hun har jo blitt dårligere og hva skal jeg skrive og skal jeg holde skjult. Det er jo ment at andre skal ha nytta av dette enten som omsorgsperson eller nær pårørende. Jeg har jo slukt alt lesbart stoff om demens, men jeg har aldri funnet noe som beskriver en hverdag over tid. Det er det jeg har lyst til å gi info om og da prøver på, men da kommer jo spørsmålet om hva og hvor mye skal jeg dele med leserne ? I det øyeblikket jeg går på personlige ting så utleverer jeg jo henne og om jeg hopper over eller sminker det så blir jo hensikten borte. Det er en lei balansegang, men det er jo viktig å vise at det er langt fra solskinn hver dag. Det er jo ikke mye vits å spørre henne for hun vet jo ikke og vil jo si at det gjør jeg som jeg vil med. Når vi startet opp, jeg sier vi så var vi enige om en ting og det var at vi skulle være åpne om alt bare kanskje ikke bruke så voldsomme ord.

Hvis jeg da utelater ting som for eksempel personlig hygiene så vil jo andre i en omsorgssituasjon tro at alt er helt greit selv om det ikke er det.

Jeg er veldig i villrede om hvor mye kan og bør jeg utgi og hvilken nytteverdi det eventuelt har for andre i samme situasjon.

Hva mener du ?