Atle Lundhaug

NAV,ALZHEIMER og andre livslange sykdommer.

I går søkte vi om uførestønad fra KLP som Eli er berettiget til. Det var ikke fritt for at jeg hadde stålsatt meg før jeg logget inn på siden. All engstelse til tross det var greit alt sammen. Enkelt skjema og fort gjort. Da var det jeg fikk den glupe ideen om å sjekke status på hennes søknad om uføretrygd hos NAV. Med pågangsmotet på topp og etter mange mislykkede forsøk kom jeg jo inn. INGENTING fant jeg. Da var det at jeg fikk enda en god ide, jeg bruker kontaktskjema og spør hvordan saken står etter 2 mnd.

NAV forvaltning sa selv til spesiallege Peter O Horndalsveen ved Sanderud Sykehus dette.

Sitatet er hentet fra boka EN UBUDEN GJEST som alle pårørende til mennesker med Demens burde lese den har hjulpet meg mye og blir stadig tatt frem og lest i.

 

SITAT :

 

Ved kontakt med saksbehandlere vid NAV Forvaltning har jeg fått skissert et bilde av en forventet saksgang når demensdiagnose er stilt. For det første finnes det ingen demenskyndig lege eller saksbehandler i NAV Forvaltning, det vil si ingen som har spisskompetanse når det gjelder demens. For det andrer det ikke et obligatorisk krav at det er en spesialist på andrelinjenivå som har stillt diagnosen. En vellbegrunnet uføresøknad med verifisert diagnose fra fastlegen, er tilstrekkelig.

Demens er vanligvis å regne som en kurantsak  med kort saksgang med hensyn til å få innvilget uførstønad. Det heter i lovverket at all arbeidsevne skal være tapt , sånn som ved for eksempel hjerneslag, alvorlig eller uhellbredelig kreft eller andre tilstander, og demens havner i denne sekkebetegnelsen andre tilstander.

Dette utløser en forenklet saksgang, hvor saken vanligvis ferdigbehandles i systemet i løpet av 14 dager fra den ligger på bordet, men tidligst fire måneder før sykemeldingsåret går ut. Man behøver alså ikke fullføre et helt sykemeldingsår før saken behandles og prosessen med arbeidsavklaringspenger ( APP ) er ikke aktuellt eller nødvendig. Ved stor pågang ser man an hastegraden i forhold til andre livstruende sykdommer med forventet kort levetid, men signalene til pasient og pårørende, gjennom lokale NAV, skal være tydelig i forhold til kurantsak med forenklet saksgang og forventet utfall. Det lokale NAV- kontoret har rollen som veileder og informant i forhold til andre aktuelle stønader, som for eksempel hjelpestønad og grunnstønad. Det er NAV Forvaltning som fatter selve vedtaket om uførestønad.

 

Sitat slutt.

 

Nå i dag fikk vi svar på henvendelsen i går, raskt får jeg vel si. Det var svaret at kontaktskjemaet var til et litt annet bruk samt en link til saksbehandlingstider for diverse fylkesvis oppdelt. Hedmark er på  i behandlingstid for her tar det 8 mndr å behandle søknad om uføretrygd. Nå er vi heldige for i brevet vi fikk når søknaden ble mottatt av NAV står det at det skal ta max 4 mndr. Det spriker veldig hva som er gjeldende praksis her da men. Nå er jeg av de som ikke liker alle svar jeg får så jeg ringte telefonnummeret der jeg kunne få lov til å stille spørsmål til NAV. 21 minutter tok det før tålmodigheten min tok slutt. Kanskje hadde de ferie. Dersom noe i søknaden skulle være feil så vet vi jo ikke det før om 2 mndr til i beste fall. Da kan det gå nesten 1 år før Eli får uførestrygden sin og da trenger vi ikke den for i mellomtiden har vi gått personlig konkurs og det offentlige Norge har fått ansvaret for oss begge.

Kanskje skulle jeg åpnet kebabsjappe på Kongsvinger.

 

Jeg skrev jo NAV, Alzheimer og andre livslange sykdommer.

 

Det er mye som kan skje i et menneskets liv og som kan forkort levetiden og føre til mye vanskeligheter før døden tar vekk alt. Allikevel er det få sjukdommer som alle innbyggere i Norge får. Kun en sykdom får vi alle og det er NAV. Uhyret følger oss hele livet og etter at man er død også. Det er vel noen som har søkt gravferdsstøtte også vil jeg tro. Jeg må si at denne skampletten burde vi kvitte oss med eller i hvertfall sørge for at gjør det de skal.

 

HJELP OSS INNBYGGERE I DETTE LANDET.

Hurra for Norge.